• Forfatter Jan-Erik Vik

Hvorfor jeg valgte å gi ut bok på eget forlag:

Det å skulle gi ut en bok på eget forlag har egentlig aldri vært i mine tanker. Mine tidligere bokutgivelser har vært med eksterne forlag, som jeg i utgangspunktet har vært veldig fornøyd med. Likevel har jeg, som sikkert mange andre forfattere, en drøm om å kunne vie mer av tiden min til skriving.

Tankene om å gi ut på eget forlag kom først da min sønn, Christopher, drøftet dette temaet med meg. Vi har tidligere fantasert om å skape vår egen arbeidsplass, og han så muligheten til at vi begge kunne få lov til å jobbe med noe vi synes er gøy. Han mente at dersom vi selv skaffet oss de tjenestene som var nødvendige, så kunne vi få en større rolle i utgivelsen av egen bok, og samtidig kanskje ende opp med en økonomisk fortjeneste. Jeg skulle fortsatt kunne fokusere på skrivingen, mens han skulle ta hovedansvaret rundt det administrative.

Jeg var fryktelig skeptisk. Det å ha et apparat i ryggen som tar seg av alt det praktiske er utrolig behagelig og ikke minst trygt. Forlagene jeg har utgitt mine fem siste bøker ved, har gitt meg eksepsjonell bra hjelp. Jeg var med andre ord langt fra overbevist og kom med det ene motargumentet etter det andre. Motargumenter som er helt reelle, og som alle med en drøm om å starte sitt eget forlag, burde ta stilling til.


Dette var noen av mine største bekymringer rundt å starte eget forlag:


- Trygghet

Det er en stor trygghet å gi ut en bok via et etablert forlag. Når man starter for seg selv, må man på egenhånd tilegne seg kunnskap om hva slags tjenester som trengs for å gi ut bok.


- Kvalitet på produkt

Kvaliteten på blant annet redaktørarbeid, språkvask, korrektur, design av bokomslag må opprettholdes. Vi må selv knytte til oss samarbeidspartnere, og være sikre på at de er til å stole på.


- Andres oppfatning

Vil andre tenke at Jan-Erik Vik gir ut på eget forlag fordi han ikke kommer gjennom hos etablerte forlag?


- Økonomi, salg og distribusjon

Først og fremst trenger vi en startkapital for å gi ut egen bok. Vi risikerer også å kunne gå i minus dersom salget ikke går som planlagt. Budsjett rundt forlaget må vi selv ha full kontroll på.


- Overtidsarbeid

Oppstart av vårt firma må ordnes på fritiden. Vi må derfor forvente lange dager, med mye jobb.


Selv med mine bekymringer, klarte han etterhvert å motivere meg til å gjøre dette. Han skulle ta seg av det administrative og lese seg opp på det meste rundt driften. Vi har begge erfaring med salg, og økonomien for å starte firma var allerede på plass.

Det sto egentlig kun igjen to punkter som fremdeles holdt meg igjen, og som var helt vesentlige for å gjøre dette: Tryggheten og kvaliteten på sluttproduktet. I utgangspunktet to gode grunner til å skrinlegge hele prosjektet, og heller starte prosessen med å sende inn manuset til etablerte forlag.


Vi bestemte oss derfor for å gjøre omfattende research før vi fattet en beslutning. Vi var veldig heldige, og fikk fort knyttet til oss dyktige støttespillere som vi tidligere har hatt vellykkede samarbeid med. Vi kom i kontakt med den samme redaktøren og apparatet som jeg har brukt omkring tidligere utgivelser. Manuset ble lest og de ønsket et samarbeid. Det hjalp på tryggheten min. En trygghet om at manuset jeg har skrevet blir akkurat så bra som det fortjener. Manuset var jeg selv veldig fornøyd med, men jeg vet samtidig at svært få forfattere kan gi ut en fullverdig bok uten at andres kritiske øyne har vært med i prosjektet. Derfor var en dyktig og erfaren redaktør et stort krav dersom vi skulle gjennomføre dette.

Min redaktør er meget kritisk. Nesten helt på grensen av det man kan tåle. Han er så direkte at det nesten gjør vondt i kroppen, men jeg er som oftest enig i tilbakemeldingene jeg får av ham. En god redaktør gjør jobben som forfatter ekstremt krevende til tider. Mye tid og krefter brukes til å skrive om på det egentlig "ferdige" manuset. Likevel er dette en nødvendighet for å tvinge manuset i en bedre retning.

Det er med andre ord helt vesentlig at tjenestene man knytter til seg er av kvalitet. Dette er noe som gjelder over hele linjen. Vi er også så heldige at vi har fått et verdifullt samarbeid med et firma som heter Pikant Media. De har designet bokomslag, samt gitt Christopher en grundig opplæring i nettbutikk og markedsføring.


Det at vi har vært så heldige med våre samarbeidspartnere, er en av hovedårsakene til at vi våget å satse på dette prosjektet. Vi hadde aldri gitt ut på eget forlag om vi var i tvil på kvalitet på sluttproduktet.

Som forfatter legger man hodet på blokka, men jeg har god tro på at prosjektet vårt holder mål. Selv om jeg alltid har hatt en god følelse rundt innholdet i min nye bokutgivelse, har jeg nå hatt flere kritiske pilotlesere. Nå er jeg helt trygg på, og vet med sikkerhet at dette er en historie som fenger.

Jeg gleder meg til å høre deres tilbakemeldinger, for jeg kan garantere at det ligger vanvittig mye arbeid bak den.


Etter en omfattende og spennende prosess, har vi nå ferdigstilt krimromanen En grav og gå til. Boken utgitt av Vik Forlag, kan du forhåndsbestille her.
 - Jan-Erik

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

VIK FORLAG AS

Telefon:      +47 950 33 030

Email:           Vikforlag@gmail.com

Org.nr:          925 603 392

  • Facebook
  • Instagram
Logo til Vik Forlag